Corona een extra uitdaging voor uw thuisverpleging

BUURTVERPLEEGKUNDIGE

Ook

Tijdens de lockdown laten we onze patiënten niet in de steek.

1

Respecteer de 6 gouden regels ...

De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) zijn essentieel.

2

Respecteer de 6 gouden regels ...

Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht

3

Respecteer de 6 gouden regels ...

Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.

4

Respecteer de 6 gouden regels ...

De veiligheidsafstand van 1,5 meter is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen.

5

Respecteer de 6 gouden regels ...

In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met1 persoon (buiten het huishouden).

6

Respecteer de 6 gouden regels ...

Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). 

Hou het veilig ... Buurtverpleegkundige uw thuisverpleegkundige