Veel gestelde vragen

Heb je vragen over onze thuisverpleging diensten? Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Kan ik vrij kiezen voor de zelfstandige thuisverpleging Buurtverpleegkundige?

U heeft steeds vrije keuze. Wij werken volledig onafhankelijk. U kan beroep op ons doen ongeacht uw ziekenfonds, wij werken met alle ziekenfondsen samen.

 

Moet ik meer betalen aan thuisverpleging Buurtverpleegkundige?

Nee, wij zijn geconventioneerd, dat wil zeggen dat wij ons houden aan de officiële RIZIV tarieven en werken volgens het systeem van derde betaler. Wij factureren rechtstreeks aan uw ziekenfonds.

 

Komen jullie ook langs op feestdagen en/of in het weekend?

Wij staan steeds in voor de continuïteit van de zorg elke dag van het jaar, inclusief weekends en feestdagen.

 

Waar kunnen jullie mij verzorgen?

Onze verpleegkundigen komen bij u aan huis. Maar ’thuis’ is een heel breed begrip als het over thuisverpleging gaat. Zo komen we ook op school of in het kinderdagverblijf; op uw werk; in uw assistentiewoning (serviceflat); in een voorziening voor personen met een beperking, op uw vakantieadres….

 

Wat moet ik klaarleggen bij een eerste bezoek?

Voor elke verzorging is een doktersvoorschrift nodig, behalve voor de hygiënische verzorging. Dit is noodzakelijk om de toegediende zorgen terugbetaald te krijgen via je ziekenfonds. Op het voorschrift vermeldt uw arts de aard van de verzorging, de periode, het aantal keren dat u verzorgd moet worden en eventueel geneesmiddelen die moeten toegediend worden. Er is een nieuw doktersvoorschrift nodig indien de opgegeven termijn voorbij is en u nog verzorging nodig hebt. Vraag dus tijdig een nieuw voorschrift aan uw arts. Bij elk bezoek leest uw verpleegkundige uw elektronische identiteitskaart in. Leg dus zeker uw identiteitskaart klaar, samen met een kleefvignetje van uw ziekenfonds. Elke verpleegkundige beschikt over basismateriaal voor uw verzorging. Een aantal zaken dient u zelf te voorzien (bv. medicatie of specifieke verbanden). Bij uw aanvraag en bij uw eerste verzorging krijgt u hierover meer info.

 

Wanneer komt mijn verpleegkundige langs?

Bij het eerste bezoek zal de thuisverpleegkundige van Buurtverpleegkundige met u een uur afspreken. We proberen dit uur zoveel mogelijk te respecteren. Indien er zich een vertraging mocht voordoen omwille van verkeersproblemen of onvoorziene omstandigheden, rekenen we op uw begrip.

 

Komt steeds dezelfde verpleegkundige mij verzorgen?

Buurtverpleegkundige is een kleine groep collega’s, u krijgt 2 vaste verpleegkundigen, die u verzorgen. Onze verpleegkundigen zijn natuurlijk ook maar mensen, ook zij hebben al eens nood aan beetje rust. In dat geval kan het zijn dat een andere verpleegkundige, een vaste vervanger, u komt verzorgen. Deze verpleegkundige is volledig op de hoogte van uw situatie en kan altijd uw vaste verpleegkundige contacteren. 

 

Wat als de verpleegkundige langskomt en ik ben niet thuis?

Indien u de deur niet opent, zal de verpleegkundige proberen zich ervan te vergewissen dat u op dat moment niet in nood verkeert. Kan u niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig ons in dat geval dan tijdig van uw afwezigheid en we leggen een nieuwe afspraak vast.

 

Mijn huisdier loopt rond in huis. Is dit storend voor de verpleegkundige?

Onze verpleegkundigen zijn echte dierenvrienden. Bovendien kan de aanwezigheid van dieren een positieve invloed hebben op uw genezingsproces. Daarom streven we ernaar om dieren zoveel mogelijk bij de patiënt te laten en vertrouwd te laten raken met de verpleegkundige. De verpleegkundige zal echter steeds (samen met u) de afweging maken opdat de zorg optimaal en hygiënisch kan gebeuren. Wanneer de zorg in het gedrang komt kan de verpleegkundige uit veiligheidsoverweging vragen om het dier tijdelijk af te zonderen. We vragen dan ook om dit te respecteren.