Meer dan 100 000 personen krijgen in Vlaanderen een zorgbudget voor ouderen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming dat deze week werd gepubliceerd. De zesde staatshervorming leidde ertoe dat het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) vanaf 1 januari 2017 werd overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Het zorgbudget voor ouderen is bedoeld om de zorgkosten te dragen van wie ouder is dan 65 jaar, zorgbehoevend is en een laag inkomen heeft. Anders dan het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, gaat het niet om één forfaitair bedrag, maar varieert het bedrag in functie van de zorgzwaarte. De bedragen variëren van 87 euro tot 583 euro per maand. De hoogte van het zorgbudget is eveneens afhankelijk van het inkomen. Mensen met een laag inkomen, krijgen een hogere tussenkomst. Het budget, dat vrij kan worden besteed, is niet uitsluitend bestemd voor mensen die in een woonzorgcentrum verblijven. Ook zorgbehoevenden die in de thuissituatie verblijven, kunnen er een beroep op doen. Bron: Domus Medica

Denk je recht te hebben op een tegemoetkoming spreek er je thuisverpleegkundige van Buurtverpleegkundige op aan, we proberen je eerste info te geven en brengen je in contact met de juiste instanties.