Elke mens die ooit geboren wordt zal ooit sterven…
“Vanaf de geboorte staan we elke dag dichter bij de dood…”. Het is zo’n typische uitspraak waar we verder niet bij stilstaan.
Wie denkt er immers aan sterven als je jong bent, als het leven er zo eindeloos lang en veelbelovend uitziet. Wie denkt er aan doodgaan als je trouwt, als je een eerste kind of kleinkind krijgt? Maar dan komt dat moment. Iemand probeert je, zo voorzichtig mogelijk, duidelijk te makend dat je leven niet lang meer kan duren. Dat je niet van ouderdom zult sterven… Je verneemt dat er tegen jouw ziekte (kanker, aids of hoe ze ook moge heten) geen medicijn bestaat en dat je daarom nog maar zoveel maanden of weken te leven hebt.
Wie dat verneemt moet dan ook weten dat er tussen het moment van weten dat hij doodgaat en het sterven zelf, nog vele mooie en gelukkige dagen en uren kunnen liggen.

… maar niemand hoeft er alleen voor te staan
Wie weet of zelfs maar vermoedt dat hij of zij niet lang meer te leven heeft, heeft alle steun nodig. Zeker familie, vrienden en goede kennissen, maar ook van een arts, een verpleegkundige of een andere helper. Weten dat je doodgaat lijkt je zo weinig keuze te laten. En toch heb je de manier waarop de rest van je leven zal verlopen grotendeels zelf in handen.
Waar wil je sterven? Welke mensen wil je rond je hebben? En ook: waarmee voel je je goed en wat wil je zeker niet…?
Wie is er niet bang voor de dood?
Er is de angst voor het onbekende, de angst voor de pijn die mischien komt, en er zijn de zorgen om het verdriet van degenen die je zult achterlaten. Niemand praat er graag over en toch kan dat vaak zoveel angst wegnemen. Maar misschien hoeft praten niet eens en is de nabijheid van anderen voor jou al genoeg.

Als je leven een muziekstuk was, ben en blijf jij de enige dirigent
De tijd is voorbij dat iemand werd weggestopt omdat hij ongeneeslijk ziek was.
Ziek zijn en sterven horen nu eenmaal bij het leven en steeds meer mensen begrijpen precies wat dit betekent.
In die laatste maanden en weken kun je als ziek én als familielid duidelijk maken wat je zelf wilt en kunt doen om de eindfase zo comfortabel mogelijk te maken.
Pijn, geestelijk of lichamelijk, hoeft gelukkig niet meer je zorg te zijn. De moderne wetenschap kan je nog niet genezen, maar ze kan zeker de pijn wegnemen of zoveel verzachten dat zij je niet meer tot last is. Als er maar iemand in je buurt is die je daarbij helpt.

Palliatieve zorg. Menswaardig sterven is een recht…
Palliatieve zorg is het verzamelwoord voor alle zorgen waarmee we mensen die dood gaan kunnen omringen.
Het is totaalzorg, geestelijk en lichamelijk, voor wie ongeneeslijk ziek is en binnen afzienbare tijd zal sterven. Niet meer de lengte van het leven is het belangrijkste, wel de kwaliteit ervan.

De behoeften en keuzes van de patiënt zijn voor het denken en handelen van de verzorgers een leidraad.

Je veilig voelen op de plaats waar je afscheid neemt
Voor de meeste mensen is thuis de plaats waar ze zich het beste voelen.
Ze willen liefst thuis blijven. In de eigen vertrouwde omgeving, temidden van de eigen mensen, de vertrouwde gewoontes.

Maar zij en hun gezin hebben zoveel vragen, praktische en andere… Hoe organiseer je alles? Hoe verwerk je de emoties die er nu al zijn en straks nog zullen versterken?
Als patiënt en gezin samen oordelen dat thuisverzorging, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn, datgene is wat ze willen, dan kan er veel.
Voor gezin en patiënt kan het immers een hele troost zijn om gewoon bij elkaar te blijven, terwijl het gewone leven zijn gangetje gaat, tot het einde toe.
De hulp en de informatie van palliatieve zorg kunnen die laatste wens waarmaken.

Voor sommige zieken is het ziekenhuis de plaats waar ze zich het veiligst voelen. De nabijheid van dokters en verpleegkundigen met al hun kennis en middelen, 24 uur op 24, geeft hen vertrouwen. In de palliatieve afdeling worden de patiënten nog enkel onderzocht als dat echt nodig is, als zo’n onderzoek kan helpen om de levenskwaliteit meteen te verbeteren. Mensen hebben en krijgen er alle tijd. De patiënt eet wat hij of zij het liefst heeft, neemt er comfortabel een bad. Kortom, dokters en verpleegkundigen volgen jouw ritme en niet omgekeerd.

Andere zieken verblijven al in een rusthuis of ziekenhuisafdeling als het einde zich plots aankondigt. Zij blijven hun gewone verzorging krijgen, maar hebben nood aan de aparte accenten en zorg van een palliatief team.
Voor de pijnbestijding bijvoorbeeld, of voor andere medicatie en allerlei tips die lichamelijk ongemak zo klein mogelijk maken.
Kleine hulpmiddelen betekenen vaak al een hele verlichting en … kleindochter Eva hoeft niet te vertrekken, al is het bezoekuur voorbij.

Wat als het nu echt gebeurt?
Stel je voor… Morgen vertelt de dokter je dat je leven niet meer lang kan duren. Of het overkomt iemand uit je gezin, je familie.
Misschien ken je wel een buur of een verre kennis die het bericht van zijn naderende dood alleen moet verwerken.

Misschien weet hij of zij nu nog niet hoeveel hulp ze kunnen krijgen door palliatieve zorg. Misschien kun jij hen vertellen, dat de palliatieve netwerken kunnen helpen door mensen en middelen in te zetten.
Of misschien wil je gewoon meer uitleg voor het geval dat…

Nuttige adressen en telefoonnummers
Wij hebben een uitgebreide lijst met nuttige adressen en telefoonnummers gemaakt, u kan deze bekijken door hier te klikken.

Palliatieve zorg versus euthanasie?
Euthanasie is het levensbeëindigend handelen door een ander dan door de betrokkene op diens verzoek. Door middel van een goede palliatieve zorg is het bijna altijd mogelijk om ongeneeslijk zieke patiënten een menswaardig levenseinde te bezorgen zonder dat hierbij euthanasie nodig is. Het is juist door een tekort aan de toepassing van de palliatieve kennis dat mensen naar euthanasie vragen.

Palliatief verlof
Het is mogelijk om loopbaanonderbreking te krijgen voor het verzorgen van een zwaar ziek familielid.

Bron: Seniorennet