Vrijstelling van remgeld – Palliatieve thuiszorgpremie – Palliatief zorgverlof – Bijkomende premies voor patienten – MantelzorgpremiePalliatieve patiënten hebben in Vlaanderen recht op een aantal specifieke financiële tegemoetkomingen. Voor de meeste van die maatregelen moeten ze bij het ziekenfonds wel geregistreerd staan als palliatieve patiënt. De huisarts vult daartoe het formulier ‘Medische kennisgeving tot ?nanciële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet’ in, waarmee hij of zij aangeeft dat de voorwaarden voor het palliatief statuut zijn vervuld. Vervolgens stuurt hij dit document naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt. Na goedkeuring kan de patiënt of zijn mantelzorger beroep doen op de premies.

Erkenning patiënt als palliatieve patiënt

De arts gebruikt hiervoor het formulier ‘Medische kennisgeving tot ?nanciële tegemoetkoming voor een patiënt die thuis palliatieve verzorging geniet’. Om in aanmerking te komen voor een erkenning als palliatief patiënt moet aan de volgende voorwaarden – opgenomen in het formulier – zijn voldaan:

 • De patiënt lijdt aan één of meer onomkeerbare aandoeningen;
 • De ziekte kent een ongunstige evolutie, met een algemene en ernstige verslechtering van de fysieke en/of psychische toestand van de patiënt;
 • De patiënt heeft geen gunstige invloed meer van therapeutische ingrepen of revaliderende therapie;
 • De patiënt heeft een slechte prognose, met een verwacht overlijden binnen de 24 uur tot minder dan drie maanden;
 • De patiënt heeft ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden die bijstand van hulpverleners en/of inzet van technische middelen vereisen;
 • De patiënt heeft de intentie om thuis te sterven.
 • Als de patiënt thuis verblijft, moeten er bovendien nog twee van de drie hierna vermelde voorwaarden vervuld zijn. De arts dient die ook aan te duiden op het formulier ‘Medische kennisgeving…’ :
  • permanente ondersteuning en toezicht;
  • specifieke noden: palliatieve medicatie, verzorgingsmateriaal, hulpmiddelen, spuitaandrijver of pijnpomp, dagelijkse psychosociale bijstand voor het gezin;
  • dagelijks toezicht of verzorging door een verpleegkundige voor zorgafhankelijkheid (minstens drie punten op alle zes de basisvariabelen van de Katz-schaal).

Vrijstelling van remgeld

Nadat de adviserend geneesheer de aanvraag heeft goedgekeurd, worden alle huisbezoeken van de huisarts volledig terugbetaald. Zowel voor patiënten in de thuiszorg als in het woonzorgcentrum. Ook voor de thuisverpleging en voor de kinesist geldt een vrijstelling van remgeld. De thuisverpleegkundige zelf wordt bovendien ruimer vergoed, zodat hij of zij meerdere keren per dag aan huis kan komen. Voor kinesitherapie geldt een recht op terugbetaling van de behandelingen thuis met een maximum van zestig behandelingen per voorschrift en maximaal één verstrekking per dag.

Palliatieve thuiszorgpremie

De palliatieve thuiszorgpremie is bedoeld als tegemoetkoming voor de extra kosten die het ’thuis ziek zijn’ met zich meebrengt (hoog-laagbed, toiletstoel, psychische bijstand,…). De premie kan maximaal twee keer aangevraagd worden, met een tussentijd van één maand. In 2014 bedraagt het forfait 647,16 euro. De besteding van het bedrag hoeft niet gemotiveerd te worden. De premie geldt alleen voor patiënten die echt thuis verblijven (en dus niet in een woonzorgcentrum of andere voorziening). Het ziekenfonds staat in voor de uitbetaling ervan. 

Bron: http://www.palliatieve.org