VERZORGING VAN NIET BESMETTE PERSONEN

Wees extra waakzaam voor symptomen van COVID-19 bij de gebruiker/patiënt (koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, …) en contacteer de huisarts van de gebruiker/patiënt van zodra er vermoeden is van een besmetting. Algemene voorzorgsmaatregelen zijn deze maatregelen die altijd bij elke persoon/patiënt moeten toegepast worden. – Ontsmet de handen: o vóór en na zorgcontact met een gebruiker. o vóór een zuivere of invasieve handeling. o na contact met de directe omgeving van de gebruiker. o na het uittrekken van handschoenen. o na het wassen van je handen na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen. – Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen/ beschermschort/ spatbril /masker wanneer er kans is op contact met speeksel, fluimen,…. – Wissel handschoenen en beschermschort na elke verzorging van een gebruiker en pas nadien handhygiëne toe volgens indicatie. – Leef hoest- en niesetiquette na en leer dit ook aan je gebruikers: o Bedek bij snuiten en niezen de neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek nadien in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in je elleboog of voorarm (niet in je hand). o Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen.

VERZORGING VAN DE (VERMOEDELIJK) BESMETTE PERSOON

Van zodra de persoon tekenen van mogelijke besmetting vertoont, wordt de huisarts verwittigd die de situatie zal inschatten.. Er zal enkel een test worden uitgevoerd wanneer de huisarts dat nodig acht op basis van de actuele procedures. In dit geval wordt de persoon die vermoedelijk besmet is, verzorgd alsof hij/zij effectief besmet is. Het uitgangprincipe is dat de verzorging thuis moet gegarandeerd blijven. Thuisisolatie en verzorging in de eigen omgeving genieten de voorkeur. Alle diensten moeten kunnen blijven langkomen bij deze persoon.

Bescherming van het personeel tijdens de verzorging Voorzie voldoende materiaal zoals handschoenen, handalcohol, schorten met lange mouwen, mondneusmaskers, … in de mate van het mogelijke en de beschikbaarheid. Rationaliseer het gebruik van de meest schaarse producten, vermijd verspilling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is zich bewust van de schaarste van het beschermingsmateriaal. Gezien schaarste aan materiaal is het onderstaande aangewezen: – Minimaal chirurgisch masker + handschoenen; – Druppel-voorzorgsmaatregelen voor contacten zonder rechtstreeks fysiek contact met de besmette persoon of zijn nabije omgeving; – Druppel-contactvoorzorgsmaatregelen voor alle andere handelingen.

Volledige tekst : https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/COVID-19_Maatregelen%20THUISZORG_200312.pdf