Erkenning patiënt als palliatieve patiënt 

Vrijstelling van remgeld – Palliatieve thuiszorgpremie – Palliatief zorgverlof – Bijkomende premies voor patienten – Mantelzorgpremie Palliatieve patiënten hebben in Vlaanderen recht op een...

Palliatieve zorgen…

Elke mens die ooit geboren wordt zal ooit sterven…”Vanaf de geboorte staan we elke dag dichter bij de dood…”. Het is zo’n typische uitspraak waar we verder niet bij stilstaan.Wie denkt er immers aan sterven als je jong bent, als het leven...

Rusthuisfactuur wordt jaar na jaar duurder

Een rusthuisverblijf is vorig jaar gemiddeld 620 euro duurder geworden. Een rusthuisbewoner betaalt in Vlaanderen 1.690 euro per maand, fors meer dan het doorsneepensioen van zo’n 1.200 euro. Om de vergrijzing op te vangen, bouwen rusthuizen in sneltempo nieuwe...

De diabetische voet

Diabetes is een veel voorkomende aandoening in België. Er zijn in België naar schatting meer dan 500.000 mensen met diabetes. Omdat zoveel van uw dagdagelijkse behandeling in uw eigen handen ligt, moet u zoveel mogelijk over diabetes weten. In geval van een...

Zorgbudget voor 100 000 ouderen

Meer dan 100 000 personen krijgen in Vlaanderen een zorgbudget voor ouderen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming dat deze week werd gepubliceerd. De zesde staatshervorming leidde ertoe dat het zorgbudget voor ouderen met een...

“Ik ben uw engelke niet”

Engelke? Zoeteke? Nee, met die woorden wordt de 91-jarige Maria liever niet aangesproken in het rusthuis waar ze verblijft. Wanneer het niet meer lukt om zelfstandig te wonen en er geen familie is om bij in te trekken, gaan ouderen vaak in een woonzorgcentrum wonen....